Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand

 Postbus 40182

8004 DD Zwolle

Hollewandsweg 17

8014 BE Zwolle

KvK-nummer: 41024826

 

Bestuur:

dhr. D.W. van Biesen

dhr. H. Pruim

mevr. N. Jacobs

 

Jaarbericht:

Jaarbericht 2014

 

Draagt u de cliënten van Zorgspectrum Het Zand een warm hart toe, dan kunt u via de Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand uw bijdrage of gift doneren op bankrekeningnummer NL78RABO0325495246 ten name van Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand te Zwolle.

 

Met uw giften wordt uiterst zorgvuldig omgesprongen. Het bestuur ziet er op toe dat donaties ten goede komen aan onze cliënten.

 

Lees meer over de Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand: klik hier.