Informatiemap
Alle cliënten krijgen van Zorgspectrum Het Zand een informatiemap. In de map verwijzen wij voor algemene informatie en grote documenten naar de website. Zo is deze informatie voor iedereen beschikbaar, up-to-date en makkelijk te vinden.

 

Zorglocaties
Informatie over onze zorglocaties heeft u vast al gevonden onder het kopje “Locaties”.


Mogelijkheid tot het houden van huisdieren

Zorgspectrum Het Zand heeft een open houding ten opzichte van het houden van huisdieren bij de cliënten en/of huurders. Huisdieren kunnen een belangrijke sociale en soms therapeutische functie vervullen. Zorgspectrum Het Zand vindt daarom dat ze haar cliënten de mogelijkheid moet bieden om een huisdier te houden.

 

Om de zorg voor het huisdier zo optimaal mogelijk te laten verlopen, worden samen met de zorgverleners afspraken gemaakt ten aanzien van het houden en verzorgen van huisdieren. Informatie over het houden van huisdieren is te verkrijgen bij de zorgadviseur en de zorgmedewerkers van de locatie van de cliënt.

 

Overige informatie:

Zorgvisie

Informatie Wettelijke regelingen verpleging en verzorging

 

Vragen over de veranderingen in de zorg?
Landelijk gezien is er sinds 2015 veel veranderd in de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een website ontwikkeld, waar de overgang naar de nieuwe zorg wordt uitgelegd.

 

Wat de veranderingen betekent voor uw eigen bijdrage kunt u vinden op de site van het CAK.