Zelfroosteren

Middels zelfroosteren kunnen medewerkers van Zorgspectrum Het Zand het dienstrooster invullen.

Link naar Time Care voor zelfroosteren

Met deze link gaat u naar de module zelfroosteren.